Kosmetyki dla ps??w i kot??w

W pracowni Dla Psa i Kota korzystam tylko z najwy??szej jako??ci kosmetyk??w przygotowanych specjalnie z my??l─? o czworonogach. Ponizej prezentuj─? kosmetyki kt??rych u??ywam do piel─?gnacji:

Szampon Love Me Long Cupua?žu & Shea

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wEkstrakt z orzech??w Shea to substancja o niezwyk??ych w??a??ciwo??ciach, pozyskiwana z orzech??w drzewa Shea. Dzia??a nawil??aj─?co i nat??uszczaj─?co, chroni przed wysuszaniem, a tak??e wykazuje w??a??ciwo??ci regeneruj─?ce. Zawiera wiele korzystnie wp??ywaj─?cych sk??adnik??w ro??linnych, kt??re wspomagaj─? redukcj─? podra??nie??, g??─?boko nawil??aj─?, dzia??aj─? przeciw??wi─?dowo. Szampon stworzony specjalnie dla ps??w d??ugow??osych na bazie sk??adnik??w naturalnych. U??yte wysokiej jako??ci sk??adniki powoduj─?, i?? szampon nie tylko dok??adnie czy??ci i od??ywia ale tak??e wzmacnia w??os jednocze??nie zabezpieczaj─?c przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zawarto??─? ekstrakt??w naturalnych z owocu Cupua?žu oraz orzech??w Shea sprawia, i?? szata staje si─? g??adsza i bardziej l??ni─?ca.
Informacje za Botaniqa
Od??ywka Love Me Long Shea

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wMas??o to charakteryzuje si─? bardzo wysok─? zawarto??ci─? fitosteroli, witaminy E oraz niesamowit─? zdolno??ci─? do wch??aniania wody, dzi─?ki czemu jest bardzo cenionym i efektywnym zamiennikiem lanoliny, w zwi─?zku z czym bywa nazywane "ro??linn─? lanolin─?". Mas??o Cupuacu wykazuje w przybli??eniu o 240% wi─?ksze zdolno??ci absorpcji wody w stosunku do lanoliny zwierz─?cej. Niesamowita od??ywka stworzona na bazie naturalnego mas??a Cupua?žu oraz Shea zapewnia idealn─? piel─?gnacj─? szaty ps??w d??ugow??osych. Love Me Long Cupua?žu oraz Shea Conditioner nie tylko od??ywia, ale tak??e dzi─?ki zastosowaniu innowacyjnej formu??y Ô?? opatentowanego kompleksu uzyskiwanego z oleju szafranowego wzmacnia i zabezpiecza w??os przed wp??ywem ??rodowiska i wysok─? temperatur─? oraz sprawia, i?? szata staje si─? prosta, g??adka i pe??na blasku. Przeznaczona g????wnie dla ras d??ugow??osych takich jak Yorkshire terrier, Shih tzu, Afgany.
Informacje za BotaniqaSpray Love Me Long

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wLove Me Long Spray zosta?? stworzony aby u??atwi─? piel─?gnacj─? w??osa pomi─?dzy k─?pielami. Wysoce efektywny antystatyczny spray u??atwiaj─?cy rozczesywanie wzbogacony o ekstrakt z Cupua?žu & Shea od??ywia, u??atwia rozczesywanie, zapobiega puszeniu si─? w??osa oraz utracie nawil??enia szaty. Mo??e by─? stosowany jako neutralizator Ô??niechcianychÔ?Ł zapach??w. Pozostawia przyjemny delikatny zapach. Mo??e by─? stosowany zar??wno na szacie suchej jak i mokrej.
Informacje za Botaniqa


Szampon Silk X2 z Biotyn─?

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wZawarta w nim biotyna (Witamina B-7) sprzyja wzrostowi i witalno??ci sier??ci. Reszta obecnych w nim witamin i protein od??ywia, aktywuje i reguluje funkcjonalno??─? I zdrowie zar??wno cebulek jak i mieszk??w w??osowych. Nawil??a i od??ywia, nadaj─?c wysok─? elastyczno??─? i g??adko??─?. Jego u??ycie nie wymaga zastosowania dodatkowych maseczek czy od??ywek, przede wszystkim w przypadku szczeniak??w. Zapobiega pojawianiu si─? ko??tun??w, dzi─?ki g??adko??ci i elastyczno??ci, kt??re nadaje w??osom. Jest szamponem antyalergicznym, przeznaczonym szczeg??lnie dla ps??w z problemami sk??ry, dzi─?ki wysokiej delikatno??ci swoich sk??adnik??w.
Informacje za PSH Polska

Szampon dla ras York i Malta??czyk - extra nawil??anie

Szampon dla York??w i Malta??czyk??wNowy Szampon NAWIL??AJ─?CY YORK I MALTA??CZYK marki PSH zosta?? stworzony specjalnie, aby uzyska─? efekt extra nawil??enia u ras z d??ugim i jedwabistym w??osem, kt??re wymagaj─? szczeg??lnej piel─?gnacji i w??a??ciwego nawil??enia. Jego regularne stosowanie op????nia lub eliminuje pojawianie si─? ko??tun??w, i u??atwia naturalny opad szaty oraz jej mi─?kko??─?. Wysoka koncentracja i jako??─? jego komponent??w, od??ywek, pochodzenia naturalnego przyczyniaj─? si─? do tego, ??e szampon staje si─? perfekcyjnym ??rodkiem dla zdrowia sier??ci naszego Yorka lub Malta??czyka. Stosuj─?c dodatkowo maseczki linii PSH, uzyskamy b??yszcz─?c─?, delikatn─?, nawil??on─?, i opadaj─?c─? szat─?. Delikatne owocowe perfumy hypoalergiczne eliminuj─? brzydki zapach, pozostawiaj─?c przyjemny aromat na sier??ci. U??atwia rozczesywanie.
Informacje za PSH Polska
Szampon witalizuj─?cy dla ps??w szorstkow??osych

Szampon do pielegnacji psow szorstkowlosychSzczeg??lnie przeznaczony dla ras szorstkow??osych lub wymagaj─?cych obj─?to??ci. Jako??─? jego komponent??w, od??ywek (wszystkich naturalnego pochodzenia), przyczyniaj─? si─? do tego, ??e szampon staje si─? perfekcyjnym ??rodkiem czyszcz─?cym i od??ywczym dla sier??ci naszego pupila. Delikatne owocowe perfumy hypoalergiczne eliminuj─? brzydki zapach, pozostawiaj─?c przyjemny aromat na sier??ci.
Informacje za PSH PolskaSzampon przeciw??ojotokowy z alg morskich

Szampon do pielegnacji psow przeciwlojotokowySzczeg??lnie przeznaczony dla ras o g─?stej sier??ci z podszerstkiem, i z problemem nadmiaru t??uszczu we w??osach lub z ??ojotokiem, jak na przyk??ad rasa Chow-Chow. Wysoka koncentracja i jako??─? jego komponent??w, od??ywek, pochodzenia morskiego i ro??linnego przyczyniaj─? si─? do tego, ??e szampon staje si─? perfekcyjnym ??rodkiem dla zdrowia sier??ci naszego pupila. Eliminuje nadmiar t??uszczu na sier??ci i reguluje prac─? gruczo????w ??ojotokowych poprawiaj─?c ukrwienie cebulek w??os??w. Delikatne owocowe perfumy hypoalergiczne eliminuj─? brzydki zapach, pozostawiaj─?c przyjemny aromat na sier??ci.
Informacje za PSH Polska

Szampon Kiwi dla wszystkich ras

Szampon do pielegnacji psow przeciwlojotokowySzampon kiwi marki PSH, do pierwszej k─?pieli, przywraca w??osom psa odpowiedni─? dla rasy tekstur─?, g??adko??─?, nadaj─?c po??ysk. Uwydatnia i intensyfikuje naturalny kolor sier??ci i u??atwia czesanie. Przeznaczony dla wszystkich ras i stworzony specjalnie do u??ytku w salonach piel─?gnacyjnych ze wzgl─?du na wysok─? koncentracj─? sk??adnik??w czyszcz─?cych sprzyjaj─?cych optymalnej wydajno??ci. Jako??─? jego komponent??w, od??ywek (wszystkich naturalnego pochodzenia) przyczyniaj─? si─? do tego, ??e szampon staje si─? perfekcyjnym ??rodkiem czyszcz─?cym i od??ywczym dla sier??ci naszego pupila. Delikatne owocowe perfumy hypoalergiczne eliminuj─? brzydki zapach, pozostawiaj─?c przyjemny aromat na sier??ci. U??atwia czesanie, zmniejszaj─?c tworzenie si─? ko??tun??w.
Informacje za PSH Polska
Maseczka bio proteinowa bez sp??ukiwania

Maseczka dla ps??wZawarty w niej kompleks multiwitaminowy i proteinowy pozwala na wysokie jej nawil??enie i od??ywienie; w tym samym czasie wyg??adzaj─?c j─?, i jednocze??nie odbudowuj─?c zniszczone warstwy. Dodaje sier??ci wysok─? elastyczno??─?, unikaj─?c ??amania si─? w przypadku sier??ci charakteryzujacych si─? niedoborem g????wnych witamin lub efektem z??ego od??ywiania. Nie pozostawia t??ustego osadu. Wyg??adza i u??atwia eliminacj─? ko??tun??w, przyczyniaj─?c si─? do ich ??atwego rozczesania. Zawarty w niej kompleks multisilikonowy, kt??ry wnika we w????kna w??osa, chroni naturalny kolor sier??ci, kt??ry ma tendencj─? zniszczenia si─? na skutek czynnik??w atmosferycznych, promieni ultrafioletowych, itd. Szczeg??lnie przeznaczona dla ras d??ugo i ??redniow??osych, zwi─?kszaj─?c obj─?to??─? sier??ci jak r??wnie?? jej elastyczno??─?, si??─? i wytrzyma??o??─?.
Informacje za PSH Polska
Maseczka kolagenowa COLLAGEN MASK

Maseczka do pielegnacji psaZawarty w niej kompleks multiwitaminowy i aminokwasy pozwalaj─? na wysokie nawil??enie i od??ywienie jej; w tym samym czasie wyg??adzaj─?c j─?, i jednocze??nie odbudowuj─?c zniszczone warstwy. Dodaje sier??ci wysok─? elastyczno??─?, unikaj─?c ??amania si─? w przypadku sier??ci charakteryzuj─?cych si─? niedoborem g????wnych witamin lub efektem z??ego od??ywiania. Nie pozostawia t??ustego osadu. U?üATWIA ELIMINACJ─? KO?üTUN??W, dzi─?ki zastosowaniu morskiego kolagenu, kt??ry przyczynia si─? do zmi─?kczenia i usuwania ko??tun??w, powoduj─?c ??atwe ich rozczesywanie. Chroni naturalny kolor sier??ci, kt??ry ma tendencj─? zniszczenia si─? na skutek czynnik??w atmosferycznych, promieni ultrafioletowych, itd. Szczeg??lnie przeznaczona dla ras d??ugo i ??redniow??osych, zwi─?ksza obj─?to??─? sier??ci jak r??wnie?? jej wytrzyma??o??─?.
Informacje za PSH PolskaMaseczka intensywna

Maseczka do pielegnacji psaNowa intensywna maseczka marki PSH przyczynia si─? do tego, ??e zniszczona, wysuszona czy uszkodzona sier??─? naszego pupila bardzo szybko odzyskuje swoj─? tekstur─?, mi─?kko??─? i naturalny blask charakterystyczny dla zdrowej sier??ci. Kompleks multiwitaminowy i aminokwasy zawarte w maseczce pozwalaj─? na wysokie nawil??enie sier??ci, od??ywienie jej; w tym samym czasie, zmi─?kczaj─?c j─?, i jednocze??nie odbudowuj─?c zniszczone warstwy. Dodaje sier??ci wysok─? elastyczno??─?, unikaj─?c ??amania si─? w przypadku sier??ci charakteryzuj─?cych si─? niedoborem g????wnych witamin lub efektem z??ego od??ywiania. Nie pozostawia t??ustego osadu. Zapobiega pojawianiu si─? ko??tun??w, u??atwiaj─?c rozczesywanie. Chroni naturalny kolor sier??ci, kt??ry ma tendencj─? do zniszczenia si─? na skutek czynnik??w atmosferycznych, promieni ultrafioletowych, itd. Szczeg??lnie przeznaczony dla ras d??ugo i ??redniow??osych, zwi─?ksza obj─?to??─? sier??ci, jak r??wnie?? jej jako??─? i wytrzyma??o??─?. Delikatne owocowe perfumy hypoalergiczne eliminuj─? brzydki zapach, pozostawiaj─?c przyjemny aromat na sier??ci.
Informacje za PSH Polska


Serum z olejkiem arganowym

Serum dla psaJest specjalnie opracowany, aby zregenerowa─? i od??ywi─? suche w??osy. Dzi─?ki niemu uzyskamy regeneracj─? i nawil??enie suchych, s??abych, kruchych, bez elastyczno??ci i po??ysku w??os??w. Serum i jego efekt naprawczy, nawil??a, sprzyjaj─?c d??ugoterminowemu wyg??adzeniu, zapobiegaj─?c ondulowaniu si─? w??osa lub nadmiernej obj─?to??ci, prowadz─?c do naturalnego spadku i g??adko??ci w??osa . Aplikacja na sk??rze obszar??w bez w??osa, przyczynia si─? do usuwania twardo??ci i zaczerwienienia, pomagaj─?c w jej regeneracji.
Informacje za PSH Polska


K9 Ear Cleanser Sensitive

Delikatny i skuteczny spos??b czyszczenia uszu zwierz─?cia. Rozpuszcza wosk. Dzia??a te?? ??wietnie jako ??rodek zapobiegawczy. Bezalkoholowy. Wolny od olejk??w. W przypadku znacznego podra??nienia, zasi─?gn─?─? porady weterynarza.
Informacje za Groomer.com.pl
Espree Ear Powder

Delikatny puder, kt??ry redukuje po??lizg i u??atwia uchwycenie w??os??w w czasie usuwania ich z kana??u s??uchowego. Absorbuje wilgo─? i redukuje niemi??y zapach podczas czyszczenia ucha.
Informacje za Groomer.com.plKLIENCI

Wybrani klienci ze zdj─?ciami
przed i po strzy??eniu

Zobacz wi─?cej

OFERTA

Na pewno znajdziesz u Mnie
co?? dla Twojego pupila.

Zobacz wi─?cej

PRACOWNIA

Odwied?? stron─? mojej pracowni Dla Psa i Kota

Zobacz wi─?cej

HODOWLA

Zajrzyj na stron─? mojej hodowli
Hiszpa??skich Ps??w Wodnych

Zobacz wi─?cej

KONTAKT

Pracownia dla Psa i Kota Anna Rapp
96-321 ┼╗elech├│w
Krakowiańska 27
tel 601 511 576
email: