Pracownia w ??elechowie

Po d??ugich oczekiwaniach ruszy??a nasza pracownia w ??elechowie, do kt??rej serdecznie zapraszam.
Wasze pupile maj─? teraz do dyspozycji klimatyzowany domek pe??en ??wiat??a o wymiarach 5 x 3 metra wyposa??ony min. w st???? groomerski, wann─? do k─?pieli i wiele innych akcesori??w niezb─?dnych do prawid??owej piel─?gnacji ich futerek. Niezwykle ciep??e wn─?trze, pozbawione weterynaryjnych zapach??w i umo??liwiaj─?ce obserwacj─? otoczenia wp??ynie z pewno??ci─? na lepsze samopoczucie moich klient??w podczas zabieg??w piel─?gnacyjnych.

Oto poszczeg??lne urz─?dzenia b─?d─?ce na wyposa??eniu mojego salonu:

Chadog Callisto - st???? z podno??nikiem elektrycznym

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wRewelacyjny, du??y st???? trymerski z podno??nikiem elektrycznym i blatem o wymiarach 125 x 65cm. Bardzo stabilny, wyposa??ony w dodatkowo wzmocniony i wyciszony silnik do regulacji wysoko??ci. Blat sto??u pokryty mocn─? gum─?, odporn─? na zadrapania i ??atw─? w utrzymaniu. Najwi─?ksz─? zalet─? tego modelu jest wygodna regulacja wysoko??ci za pomoc─? no??nych peda????w, st???? Callisto jako jedyny na rynku zje??d??a do samego do??u (tylko 21cm od ziemi) co znacznie u??atwia prac─? przy wprowadzaniu ps??w du??ych ras, b─?d?? te?? boja??liwych/chorych piesk??w. Kolejn─? zalet─? oraz udogodnieniem jest zdejmowany blat sto??u, aby ka??dy bez problemu m??g?? go dok??adnie umy─? czy zdezynfekowa─?. W zestawie, s─? a?? dwa wysi─?gniki: dwustronny (z regulacj─? wysoko??ci) i jednostronny (szubieniczka). Dane techniczne: blat 125cm x 65cm; regulacja za pomoc─? podno??nika elektrycznego w zakresie od 21cm do 100cm, sterowanie za pomoc─? pilota no??nego, dwa wysi─?gniki - dwustronny i jednostronny mocowane do ramy sto??u, nie do blatu, dzi─?ki czemu s─? bardzo wytrzyma??e i stabilne.
Informacje za groomershop.pl

Du??a wanna Trim z podno??nikiem elektrycznym

Profesjonalna wanna groomerska Trim, wykonana z polyethylenu. Niezwykle trwa??a i estetycznie wykonana. Wyposa??ona jest w p????k─? u??atwiaj─?ca k─?piel ma??ych ps??w. Regulacja wysoko??ci odbywa si─? za pomoc─? peda????w. Wysuwana boczna przegroda wej??ciowa umo??liwia ??atwe wprowadzenie psa do wanny. Na obrze??ach wanny znajduj─? si─? otwory na butelki z kosmetykami. W komplecie znajduje si─? wysi─?gnik, smycze, w─??? odp??ywowy wraz z sitkiem.Wymiary: d??ugo??─? 148cm; szeroko??─? 80cm; wysoko??─? 90cm; wWysoko??─? regulowana w zakresie od 83cm do 128cm; najni??szy poziom wej??cia 48 cm.
Informacje za groomershop.pl

Vivog - suszarka

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wProfesjonalna suszarka przeznaczona do pracy w salonach piel─?gnacji ps??w oraz hodowlach. Posiada p??ynn─? regulacj─? mocy nawiewu oraz p??ynn─? regulacj─? temperatury powietrza. Wyposa??ona w elastyczny w─??? o d??ugo??ci 1,80m i stojak z regulowan─? wysoko??ci─?. Dodatkowo istnieje mo??liwo??─? od??─?czenia grza??ki. Moc 2500W, wydajno??─? powietrza 65l/s.
Informacje za groomer.com.plActiv - myjka ultrad??wi─?kowa cyfrowa

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wMyjka ultrad??wi─?kowa do dezynfekcji akcesori??w do piel─?gnacji. Opr??cz bardzo wysokiej skuteczno??ci mycia i docierania do najbardziej niedost─?pnych szczeg??????w mycie przy pomocy ultrad??wi─?k??w nie powoduje absolutnie ??adnych uszkodze?? mechanicznych mytych przedmiot??w. W tym modelu zastosowano nowoczesne technologie aby efekt oczyszczania akcesori??w by?? jeszcze lepszy. Myjka posiada cyfrowy wy??wietlacz, obudowa wykonana jest z wysokiej jako??ci tworzywa sztucznego.Dane techniczne: wymiary 206mm x 152mm x 132mm, moc 50 W, cz─?stotliwos─? ultrad??wi─?k??w 42 000 Hz, pojemno??─? 600ml, czas od 0 do 30 minut.
Informacje za groomer.com.pl
Vivog - sterylizator UV + temperatura

Szampon z biotyn─? do piel─?gnacji ps??wSterylizator UV niezb─?dny w ka??dym profesjonalnym salonie groomerskim. Poza odka??aniem za pomoca promieni ultrafioletowych sterylizacja odbywa si─? dodatkowo dzi─?ki temperaturze wytwarzanej wewn─?trz komory (ok 50 stopni Celsjusza).
Informacje za groomer.com.pl
KLIENCI

Wybrani klienci ze zdj─?ciami
przed i po strzy??eniu

Zobacz wi─?cej

OFERTA

Na pewno znajdziesz u Mnie
co?? dla Twojego pupila.

Zobacz wi─?cej

KOSMETYKI

Najwy??szej jako??ci kosmetyki
do piel─?gnacji Twojego pupila

Zobacz wi─?cej

HODOWLA

Zajrzyj na stron─? mojej hodowli
Hiszpa??skich Ps??w Wodnych

Zobacz wi─?cej

KONTAKT

Pracownia dla Psa i Kota Anna Rapp
96-321 ┼╗elech├│w
Krakowiańska 27
tel 601 511 576
email: